Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Na tej stronie używane są dwa pliki cookie:

Bardzo istotny jest plik cookie sesji, nazywany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na użycie tego pliku cookie, aby zapewnić ciągłość pracy i uniknąć wylogowania przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz lub kończysz działanie przeglądarki, ten plik cookie zostaje zniszczony (w Twojej przeglądarce i na serwerze).

Drugi plik cookie jest używany dla wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID lub podobnie. Zapamiętana w nim jest Twoja nazwa użytkownika w przeglądarce. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tę stronę, pole „nazwa użytkownika” na ekranie logowania będzie automatycznie wypełnione. Możesz zrezygnować z tego pliku cookie, przy czym każdorazowo będzie konieczne wpisanie nazwy użytkownika podczas logowania.